Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลในสังกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ(R-TEC) เข้ารับการอบรมโปรแกรมประมวลผลโครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 "นครระยองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา