Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา