Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ)https://drive.google.com/file/d/1upmLmaH-4fwE3JzTfPqFZzPy7tkbWUVG/view?usp=sharing


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา