Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กลุ่ม ปตท.ระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และสโมสร พีทีที ระยอง จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล " PTT GROUP CUP 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องAuditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง 
#วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา