Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน)​ วันเสาร์ที่​ 25​ พฤษภาคม​ พ.ศ.​2562​ (การทำข้าวยำไก่แซบ) ณ​ บริเวณลานกิจกรรมอาคารห้องสมุด​และศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา