Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง นำโดยนางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 127 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีการแสดงความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในการร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีความสุข สนุก และเป็นการสร้างประสบการณ์อีกด้วย ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน(สวนศรีเมือง) เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา