Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประกาศผลการคัดเลือก "เด็กดี ศรีระยอง" ประจำปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือก "เด็กดี ศรีระยอง" ประจำปี 2562

อ่านต่อ.. »


กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน)

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน) ระหว่างวันที่ 9 -17 กันยายน พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน)

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ)https://drive.google.com/file/d/1upmLmaH-4fwE3...

อ่านต่อ.. »


หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562https://drive.google.com/file/d/1GTcplB-WnomslIIxlXX2Jvg2lO1fhdnb/view?usp=sharing ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 8 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครผู้ช่วยครู

สำนักปลัด เทศบาลนครระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครระยอง ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา