Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารห้องสมุด และศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง ...

อ่านต่อ.. »


อบรมโปรแกรมประมวลผล

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลในสังกัดและวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ(R-TEC) เข้ารับการอบรมโปรแกรมประมวลผลโครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบชิงชนะเ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรกนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เทศบาลนครระยอง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรกนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เทศบาลนครระยอง วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรกนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรกนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เทศบาลนครระยอง วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง IT มีชีวิต อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบา...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก "เด็กดี ศรีระยอง" ประจำปี 2562

อ่านต่อ.. »


กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

งานการศึกษานอกระบบ กองการศึกษา เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบา...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน) รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ ...

อ่านต่อ.. »


พิธีปิดการแข่งขัน PTT Group Cup 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ และผู้บริหารเทศบาลนครระยอง ร่วมกับผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “PT...

อ่านต่อ.. »


นิเทศ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลนครระยอง ได้มีคณะกรรมการมานิเทศ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังก...

อ่านต่อ.. »


โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา