Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ "กรอบหลักสูตรการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง Rayong Macro"...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันทักษะทางวิชาระดับภาคตะวันออก

การแข่งขันทักษะทางวิชาระดับภาคตะวันออก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ...

อ่านต่อ.. »


โครงการประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดนิทรรศการวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร...

อ่านต่อ.. »


แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล

กลุ่ม ปตท.ระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และสโมสร พีทีที ระยอง จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล " PTT GROUP CUP 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...

อ่านต่อ.. »


แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการระดับเทศบาล ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด เทศบาลนครระยอง ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น.เทศบาลนครระยองร่วมกับวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จัดกิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนี...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (ปากน้ำคัพ) ประจำปี 2562

พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครระยอง (ปากน้ำคัพ) ประจำปี 2562 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน)​ วันเสาร์ที่​ 25​ พฤษภาคม​ พ.ศ.​2562​ (การทำข้าวยำไก่แซบ) ณ​ บริเวณลานกิจกรรมอาคา...

อ่านต่อ.. »


โครงการ We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 127

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง นำโดยนางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ We can : Play & Learn เพลินวันหยุด ครั้งที่ 127 เพื่อเปิดโอกาสให้...

อ่านต่อ.. »


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครระยอง ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณหอพระพุทธอังคีรส (สวนศรีเมือง)...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา