Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ชื่อ : นางผ่องศรี ปิยะยาตัง

เข้ารับตำแหน่ง : 27 มีนาคม 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา