Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือก "เด็กดี ศรีระยอง" ประจำปี 2562 ประกาศผลการคัดเลือก "เด็กดี ศรีระยอง" ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน) กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน) ระหว่างวันที่ 9 -17 กันยายน พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ...

รับสมัครพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน) กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ)https://drive.google.com/file/d/1upmLmaH-4fwE3...

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562 หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562https://drive.google.com/file/d/1GTcplB-WnomslIIxlXX2Jvg2lO1fhdnb/view?usp=sharing ...

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 8 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ...

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา